Menu

Retningslinjer

Foto fra dette bildearkivet kan benyttes uten vederlag av media til illustrasjon av aktuelle nyhetssaker. Foto herfra kan også benyttes uten vederlag til profilering av aktiviteter i Hammerfestregionen.

All annen bruk må avtales særskilt.

Kreditering

Foto skal krediteres slik: «Foto: Hammerfest kommune»
Dersom fotografens navn er angitt, skal bildet krediteres slik
«Foto: Hammerfest kommune/<fotografens navn>»

Krediteringen skal som hovedregel skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via «mouseover»-funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig. Øvrig plassering av kreditering, der ikke noe av dette passer, kan avtales spesielt.

Endringer

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene.

Videreformidling

Fotografiene må ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten særskilt avtale.

For øvrig gjelder bestemmelsene i åndsverksloven.

Ta gjerne kontakt med oss, om du er i tvil!

Redaktør

Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt
kommunikasjon@hammerfest.kommune.no
T 78 40 25 64 | M 480 28 670